داروی حاوی مس Cupprion
(Brightwell Aquatics)
125 mL 61,500 خرید
1 L ناموجود خرید
60 mL 41,000 خرید
2 L به زودی خرید
پیمافیکس (ضد قارچ) PIMAFIX®
(API)
1.9 oz به زودی خرید
4 oz به زودی خرید
8 oz به زودی خرید
16 oz 114,000 خرید
64 oz به زودی خرید
از بین برنده جلبک Rem Algae
(ReeFlowers)
85 ml به زودی خرید
250 ml به زودی خرید
500 ml به زودی خرید
1000 ml به زودی خرید
3000 ml به زودی خرید
از بین برنده ضایعات ارگانیک Rem Organics
(ReeFlowers)
85 ml به زودی خرید
250 ml به زودی خرید
500 ml به زودی خرید
از بین برنده آمونیاک Rem Ammonia
(ReeFlowers)
85 ml به زودی خرید
250 ml به زودی خرید
500 ml به زودی خرید
1000 ml به زودی خرید
3000 ml به زودی خرید
داروی ضد جلبک قرمز Antired
(AquaMedic)
100 ml ناموجود خرید
250 ml ناموجود خرید
داروی پونتکس Pointex
(AquaMedic)
100 ml ناموجود خرید
250 ml به زودی خرید
محلول مس کپرامین Cupramine
(Seachem)
50 mL ناموجود خرید
100 mL ناموجود خرید
250 mL به زودی خرید
500 mL به زودی خرید
داروی مرجان MediCoral
(Brightwell Aquatics)
60 mL ناموجود خرید
125 mL ناموجود خرید
داروی درمان مخملک (اودینیوم) Anti-Oodinium
(Azoo)
120 ml ناموجود خرید
250 ml به زودی خرید
500 ml ناموجود خرید
ضد استرس StressGuard
(Seachem)
500 mL ناموجود خرید
250 mL به زودی خرید