محلول نیترات

محلول نیترات

لیست قیمت

کد مدل توضیحات قیمت (تومان) تخفیف بن دریافتی اطلاع بده
9017 85 ml - - - - به زودی
9018 250 ml - - - - به زودی
9019 500 ml - - - - به زودی
9020 1000 ml - - - - به زودی

نیترات یکی از عناصر اساسی مورد نیاز گیاهان برای رشد است. سلول های گیاه نیترات را به آمینو اسیدها تبدیل می کنند و باعث تقسیم سلولی و به دنبال آن رشد گیاه و جوانه زدن برگ های جدید می شود. نیترات تراکم کلروفیل را افزایش می دهد و موجب افزایش رنگ سبز گیاهان می شود. کمبود نیترات باعث زرد شدن رنگ برگ های قدیمی می شود. تامین نکردن حداقل های مورد نیاز گیاه باعث زرد شدن همه برگ ها و ساقه ها در طول زمان و حتی از بین رفتن کل گیاهان شود.

مـــــشـــخـــصـــات

مدل 85 ml 250 ml 500 ml 1000 ml
شرکت سازنده ReeFlowers ReeFlowers ReeFlowers ReeFlowers
مناسب برای گیاه بلی بلی بلی بلی
حجم 85 mliter 250 mliter 500 mliter 1000 mliter
نام انگلیسی AquaPlants Nitrate AquaPlants Nitrate AquaPlants Nitrate AquaPlants Nitrate

نـظـرات کـاربـران

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت