اهمیت تست آب در آکواریوم های آب شور مرجانی

این مطالب بر پایه مقاله The importance of testing reef aquarium water که در سال ۲۰۱۶ توسط مایکل پالتا در سایت Reef Builders به روز رسانی شده است بر اساس شرایط بازار آکواریوم ایران ترجمه و از نوع تالیف شده است. که انگیزه اصلی نویسنده آن برای نگارش این مقاله عدم قضاوت در رابطه با ساختار و پارامتر های آب از روی ظاهر آن بوده که متاسفانه این عملکرد رایج در بین بیشتر آکواریوم داران نیمه حرفه ای باعث بروز مشکلات بسیار زیادی در رابطه با نگهداری از انواع آکواریوم ها بخصوص آکواریوم های مرجانی می گردد.

داستانی که در ادامه آورده شده است بر اساس تجربه شخصی نویسنده اصلی بیان شده است “در اولین جلسه از کلاس بیوشیمی استاد کلاس دو ظرف پر از مایع کاملا یکسان و شفاف را به کلاس آورده و در جلوی چشم دانشجویان یک کرم را درون ظرف اول می اندازد. کرم به راحتی درون ظرف حرکت کرده و بعد کرم را از ظرف اول خارج کرده و به درون ظرف دوم می اندازد. کرم در کمال شگفتی شروع به حل شدن در مایع می کند. با توجه به اینکه ظرف اول حاوی آب خالص و ظرف دوم حاوی الکل خالص بود است این فرایند نا خوشایند اتفاق افتاده است که استاد در واقع قصد داشته با این روش به دانشجویان خود آموزش دهد که به هیچ عنوان نمی توان از ظاهر یک محلول آبی به وضعیت و محتوای آن از نظر شیمیایی و بیو شیمیایی پی برد.”

شما نمی توانید با نگاه کردن به یک مایع به محتوای آن پی ببرید!

متاسفانه بیشتر ما، تصور می کنیم که می توانیم به وضعیت آب با نگاه کردن به شرایط آن بخصوص در آکواریوم خود پی ببریم. در بیشتر مواقع با کسانی مواجه خواهید شد که از مردن مرجان ها و ماهیان به خصوص ماهیان و مرجان های جدید خود صحبت می کنند، در حالی که مرجان های قدیمی آنها وضعیت نسبتا خوبی دارند و یا در مواردی از شکوفایی جلبکی در آکواریوم خود شکایت می کنند. زمانی که از وضعیت آب آنها سوال کنید بیشتر آنها می گویند وضعیت آب عالی است و یا می گویند ظاهر آب خوب است. اما لازم است به این نکته توجه داشته باشید که وضعیت ظاهری آب و مرجان های قبلی شما که به مرور با شرایط موجود در آکواریوم شما خو گرفته اند با وضعیت گونه های جدید معرفی شده می تواند بکلی متفاوت باشد.

لازم به ذکر است که خوب بودن و بد بودن وضعیت یک آب تنها با انجام دقیق آزمایشات آب به صورت دوره ای قابل تشخیص است و این وضعیت نسبت به نوع هر آکواریوم با توجه به مقادیر بدست آمده از هر آزمایش قابل بیان می باشد. در نظر داشته باشید که هر نوع آکواریوم با توجه به ساختار و نوع گونه های درون آن باید دارای شرایط و پارامتر های فیزیکی و شیمیایی خاصی باشد که فقط با بیان عددی هر مقدار می توان در رابطه با شرایط آن قضاوت کرده و تنها بیان عالی بودن و یا خوب بودن شرایط آب بدون گزارش مقادیر عددی غیر منطقی و غیر قابل قبول است. از طرف دیگر با توجه به پیشرفت تجهیزات نگهداری و اندازه گیری و از سوی دیگر مشخص شدن شرایط بهتر نگهداری برای هر گونه به صورت دائمی مقادیر استاندارد نگهداری در حال تغییر است که لازم است تمامی علاقه مندان به آکواریوم با مراجعه به سایت ها و مراجع معتبر اطلاعات خود را به روز نگهدارند.

برای مثال در سال های گذشته مقدار سختی کل برای انواع آکواریوم های آب شور در بازه ۸ تا ۱۲ dKH در نظر گرفته می شده است، اما در تحقیقات جدید و با توجه به امکانات و شرایط جدید این بازه برای آکواریوم های مختلف تغییر کرده و در نهایت تا مقدار ۱۰ dKH که تنها در آکواریوم های فقط ماهی قابل قبول است و حتی برای آکواریوم های مرجانی با مرجان های SPS که از روش های بسیار جدید بیولوژیک استفاده می کنند این مقدار برابر ۶.۵ و تا حد نهایی ۸ dKH در نظر گرفته می شود.

جدول زیر مقادیر قابل قبول هر یک از پارامتر ها را در انواع آکواریوم های آب شور نشان می دهد.

مرجانی SPS حرفه ای مرجانی LPS و SPS مقاوم مرجانی Soft و LPS مقاوم آکواریوم فقط ماهی
دما (سانتی گراد) ۲۴ تا ۲۶۲۴ تا ۲۶۲۴ تا ۲۸۲۴ تا ۳۰
چگالی / شوری (ppt) ۱.۰۲۴ تا ۱.۰۲۶ / ۳۲ تا ۳۵۱.۰۲۲ تا ۱.۰۲۶ / ۳۰ تا ۳۴۱.۰۲۲ تا ۱.۰۲۶ / ۳۰ تا ۳۴۱.۰۲۲ تا ۱.۰۲۵ / ۳۰ تا ۳۳
pH ۸.۱ تا ۸.۳۸.۱ تا ۸.۴۸ تا ۸.۴۷.۹ تا ۸.۴
سختی dKH / سختی ppm ۶.۵ تا ۸ / ۱۱۵ تا ۱۴۰ ۷ تا ۹ / ۱۲۵ تا ۱۶۰۷ تا ۹ / ۱۲۵ تا ۱۶۰۸ تا ۱۰ / ۱۴۰ تا ۱۸۰
آمونياک NH3 ppm غیر قابل اندازه گیریغیر قابل اندازه گیریغیر قابل اندازه گیریکمتر از ۰.۰۱
نیتریت NO2 ppm غیر قابل اندازه گیریغیر قابل اندازه گیریکمتر از ۰.۱کمتر از ۰.۲
نیترات NO3 ppm ۰.۰۱ تا ۰.۰۵۲ تا ۵۲ تا ۱۰کمتر از ۴۰
فسفات PO4 ppm ۰.۰۱ تا ۰.۰۴۰.۰۱ تا ۰.۰۵۰.۰۱ تا ۰.۰۸کمتر از ۰.۱
کلسیم Ca ppm ۴۱۰ تا ۴۴۰۴۰۰ تا ۴۵۰۴۰۰ تا ۴۵۰۳۱۰ تا ۴۰۰
منیزیم Mg ppm ۱۲۸۰ تا ۱۳۵۰۱۲۸۰ تا ۱۳۵۰۱۲۵۰ تا ۱۳۵۰۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰
يد I2 ppm ۰.۰۶ تا ۰.۱۰.۰۶ تا ۰.۱۰.۰۶ تا ۰.۱۰.۰۴ تا ۰.۱
سیلیکات SiO2 ppm کمتر از ۰.۶کمتر از ۰.۶کمتر از ۰.۶کمتر از 1
پتاسیم K ppm ۳۸۰ تا ۴۰۰۳۸۰ تا ۴۰۰۳۸۰ تا ۴۰۰۳۰۰ تا ۳۵۰
بور B ppm ۴ تا ۶۴ تا ۶در صورت استفاده از ازن باید صفر باشددر صورت استفاده از ازن باید صفر باشد
استرانسیوم Sr ppm ۷ تا ۹۷ تا ۹۷ تا ۹-
آهن Fe ppm ۰.۰۵ تا ۰.۰۶۰.۰۸ تا ۰.۰۹۰.۰۸ تا ۰.۰۹غیر قابل اندازه گیری
مس Cu ppm غیر قابل اندازه گیریغیر قابل اندازه گیریغیر قابل اندازه گیری۰.۲ تا ۰.۳ تنها در زمان درمان در قرنطینه

نکات زیر به شما در استفاده هرچه بهتر از داده های جدول بالا کمک خواهد کرد.

  • ۱-در رابطه با دما لازم است به این نکته توجه داشته باشید که تغییرات دمایی می تواند استرس بسیار زیادی را برای آبزیان شما به همراه داشته باشند و لازم است دما به صورت دائم کنترل و به شکلی قابل تنظیم باشد که تغییرات دمایی در هر ۲۴ ساعت تنها به میزان ۱ درجه سانتیگراد باشد. در زمان درمان (در آکواریوم قرنطینه) می توانید میزان دما را تا ۳۰ درجه سانتیگراد افزایش دهید، به صورتی که تنها ۱ درجه در هر ۲۴ ساعت تغییر کند. ثابت نگهداشتن شرایط و حذف عوامل استرس زا در زمان درمان مهمترین و موثر ترین کاری است که می توانید برای ماهیان خود انجام دهید.
  • ۲-در آکواریوم های آب شور فقط ماهی به دلیل کاهش فعالیت عوامل بیماری زا در شوری های پایین بهتر است آکواریوم خود را با پایین ترین چگالی ممکن یعنی در حدود ۱.۰۲۲ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. البته در صورتی که صخره زنده در آکواریوم خود ندارید می توانید این میزان را تا حدود چگالی ۱.۰۲۰ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد کاهش دهید. در گذشته چگالی هایی در حدود ۱.۰۱۸ نیز برای آکواریوم های فقط ماهی در نظر گرفته می شد که این موضوع می تواند سلامت ماهیان را در طولانی مدت دچار مشکل نماید.
  • ۳-نیترات از جمله تست هایی است که انجام آن بسیار مهم و از طرف دیگر با توجه به شرایط آزمایش در کیت ها و دستگاه های مختلف بسیار می تواند با خطا همراه باشد. پس لازم است این تست با دستگاه و یا کیت تست بسیار مناسب و هچنین با دقت بسیار بالا انجام شود. توجه کنید اندازه گیری نیترات با استفاده از کیت های تست معمول برای آکواریوم های مرجانی حرفه ای با مرجان های SPS خاص غیر ممکن است و حتما لازم است از دستگاه های مختلف فتومتر مثل فتومتر های شرکت Hanna برای این منظور استفاده شود. در اینگونه سیستم ها اندازه گیری دقیق پارامتر ها و همچنین تغذیه مرجان ها به دلیل پایین بودن منابع نیتروژن و فسفر بسیار اهمیت دارد.
  • ۴-مقدار سیلیکات در بیشتر آکواریوم ها بخصوص آکواریوم هایی که فاقد بی مهرگان مصرف کننده سیلیکات مثل اسفنج ها هستند بهتر است در حد امکان پایین نگهداشته شود. اما توجه داشته باشید که در آکواریوم های تپه مرجانی حاوی بی مهرگان خاص نباید میزان سیلیکات کمتر از ۰.۰۸ میلی گرم در لیتر شود زیرا امکان جذب ان توسط اینگونه موجودات از بین می رود و باعث مرگ آنها خواهد شد.
  • ۵-عنصر بور از جمله عناصر بسیار کمیاب در آب دریا است که اصولا تنها در آکواریوم های مرجانی با گونه های مرجانی بسیار خاص و دارای رنگ دانه های قرمز و بنفش هستند بسیار پر اهمیت است. توجه داشته باشید که در آکواریوم هایی که قصد استفاده از ازن در آنها را دارید لازم است این عنصر از آب حذف شود زیرا ازن در ترکیب با این عنصر به برومید تبدیل شده که بسیار کشنده است و لازم است قبل از مجاورت آن با سایر آبزیان حتما توسط ذغال فعال از آب حذف شود.
  • ۶-مس از جمله عناصر بسیار نادر در آب دریا است که البته در آکواریوم های بسیار خاص مرجانی حاوی مرجان های SPS با رنگ های بسیار خاص مقادیر بسیار اندکی از آن لازم است برای تولید رنگ در اختیار مرجان قرار داده شود که در برخی از محصولات جدید عناصر نادر از جمله محصولات شرکت Aquaforest این موضوع در نظر گرفته شده است. البته با توجه به دقت تست کیت های موجود و فتومتر های معمول در دسترس اصولا در انواع آکواریوم های آب شور و تپه مرجانی نباید بتوانید آن را تشخیص دهید. این عنصر به عنوان یکی از مهمترین انتخاب ها در درمان انواع بیماری های پوستی می تواند در آکواریوم های قرنطینه و تحت کنترل خاص مورد استفاده قرار بگیرد که دوز درمانی می تواند متناسب با نوع داروی استفاده شده متفاوت باشد و در طول درمان لازم است مقدار آن با دقت بسیار بالا اندازه گیری شده و در محدوده مناسب قرار داشته باشد زیرا کاهش میزان آن اثر درمانی را از بین برده وافزایش آن می تواند باعث ایجاد آسیب در بافت های بدن ماهی بخصوص آبشش های آن و در نتیجه مرگ ماهی شود.

قطعا انجام تست های آب هم مشابه رسیدگی های دوره ای به آکواریوم، قرنطینه کردن ماهیان و نظافت شیشه ها از جمله کار های بسیار سخت و عذاب آور یک آکواریوم است که از طرف دیگر می تواند تاثیر زیادی در موفقیت یک آکواریوم دار در نگهداری از آکواریوم به خصوص آکواریوم های حرفه ای داشته باشد. مهم نیست که سیستم نور پردازی آکواریوم شما از چه برند و کیفیتی برخوردار است و یا بازدهی و توان اسکیمر شما بسیار عالی و قابل توجه است و یا اینکه مبالغ زیادی برای تکه های مرجانی خود در بهترین شرایط ممکن پرداخت کرده اید، هیچ یک از این موارد در صورتی که وضعیت آب شما مناسب نباشد به شما کمک نخواهد کرد و به هیچ عنوان شما نخواهید توانست با نگاه کردن به وضعیت ظاهری آب در رابطه با مناسب بودن پارامتر های شیمیایی و فیزیکی آن اظهار نظر نمایید.

کیت های تست و تجهیزات مختلف آزمایش

همانطور که گفته شد اندازه گیری پارامتر های آب یقینا یکی از آخرین کارهایی است که ممکن است شما از انجام آن در رابطه با نگهداری از آکواریوم خود لذت ببرید اما انجام آن به صورت مرتب و به شکل صحیح و دقیق بسیار اهمیت دارد. لازم است به این نکته توجه داشته باشید که متاسفانه بیشتر کیت های تست شیمیایی تنها قادر هستند محدوده ای از شرایط پارامتر های شیمیایی آب را برای شما مشخص نمایند، که اصولا با توجه به داده های جدید نگهداری این مقادیر قابل قبول نبوده و لازم است دستگاه و یا کیت های تست متناسب با نوع هر آکواریوم با دقت بیشتری انتخاب و مورد استفاده قرار بگیرد. می توانید مقاله های متنوعی را در رابطه با اختلاف پارمتر های اندازه گیری شده در بین برند های مختلف را در اینترنت پیدا کرده و در رابطه با آنها اطلاعات بیشری بدست آورید. با بررسی این مقالات متوجه خواهید شد که شاید لازم باشد برای هر تست خاص از یک برند مشخص استفاده نمایید.

در این خصوص تحقیقاتی در سال ۲۰۱۲ توسط دو نفر از علاقه مندان آکواریوم انجام شده و نتایج آن را در قالب مقاله An Attempt to Test Test Kits در سایت Advanced Aquarist منتشر شده که نتایج تست چندین پارامتر ها به کمک ابزار های و کیت های تست مختلف با هم مقایسه کرده که نتایج کاملا غیر قابل باور است. متاسفانه در این مقاله مقایسه مربوط به دستگاه های فتومتر مختلف از جمله چکر های شرکت Hanna آورده نشده است و فقط نتایج با دستگاه های سنجش حرفه ای نورسنجی مثل فتومتر های شرکت Hach مقایسه شده است.

شوری یا چگالی

بهترین وسیله برای اندازه گیری میزان شوری و یا چگالی که وابستگی بسیار کمی به دما دارد دستگاه های شوری سنج چشمی یا رفراکتومترها هستند. یک نمونه آب در دمای ۲۳ درجه و با چگالی ۱.۰۲۴ با چند نمونه رفراکتومتر و دستگاهی چگالی سنجی Instant Ocean مورد آزمایش قرار گرفته که تنها دستگاه های رفراکتومتر با کیفیت بالا بدون وابستگی زیاد به طرز استفاده کاربر نتایج درستی را بدست آوردند و اصولا دستگاه های چگالی سنجی دارای دقت بالایی نبوده و وابستگی زیادی به دما و نحوه استفاده از دستگاه دارند.

تست کیت های شیمیایی

در جدول زیر مقایسه نتایج چندین نوع از تست کیت های شیمیایی را می توانید با مقدار واقعی نمونه مقایسه کنید:

مقدار واقعی Elos Sera Seachem Red Sea Instant Ocean API Salifert Reef Master
pH ۸.۲---۸.۵۸.۲۸.۶ - ۸.۴۸.۲۸.۲۸---
سختی (meq/l) ۳.۳۳.۲۳۲.۵۲.۲۵۲.۵۳.۵------
نیترات NO3(ppm) ۲۵---------۵۰ - ۱۰۰۲۰۵۰۲۵۱۰۰
کلسیم Ca(ppm) ۳۳۸۳۵۰۴۰۰۳۵۰۳۸۰۴۹۵۳۸۰۳۲۰۲۲۵

بر اساس مقاله های مقایسه ای مختلف برخی از نتایج مربوط به دستگاه های چکر Hanna و Hach نیز در جدول زیر آورده شده است.

مقدار واقعی Hanna Hach
سختی (meq/l) ۳.۳۳.۲۳.۳
فسفات PO4(ppm) ۰.۵۰.۴۸۰.۵۲
کلسیم Ca(ppm) ۴۰۰ - ۴۲۰۴۰۵۴۱۰

در حال حاضر بهترین روش تست استفاده از دستگاهای فتومتر مختلف از جمله چکر ها و فتومتر های شرکت هانا است که می تواند به میزان زیادی خطای دید را از نتایج تست حذف کرده و با دقت بسیار بالاتری نتایج را برای شما مشخص نماید. البته برای برخی از تست ها مثل کلسیم، سختی، منیزیم و تست های خاصی مثل ید و استرانسیم نیز می توانید از محصولات Salifert کمک بگیرید.

تاریخ مصرف

مورد دیگری که در رابطه با کیت های تست بخصوص آنهایی که دارای معرف های مایع هستند باید مد نظر قرار دهید تاریخ مصرف آنها و قدیمی بودن و جدید بودن آنها است که می تواند در نتایج تست های شما تاثیرات بسیار زیادی داشته باشد. معرف ها به خصوص معرف های مایع به مرور زمان در مجاورت هوا دچار تغییر خواهند شد و بهتر است به سرعت از آنها استفاده شود. در ضمن همیشه در زمان استفاده از آنها سعی کنید به سرعت درب آنها را بسته و همیشه آنها را در مکانی مناسب قرار دهید تا جلوی تغییر سریع تر ساختار شیمیایی آنها را بگیرید.

“برای مثال در حدود سه سال بود که من از یک تست سختی برای اندازه گیری پارامتر های آب استفاده می کردم و همیشه نتایج تست آب بسیار عالی و رضایت بخش بود و در ابتدا وضعیت مرجان ها نیز مناسب به نظر می رسید اما به مرور زمان مرجان ها دچار مشکل شده و از بین رفتند. نمونه آب را به یک مرکز تست آب ارسال کردم و متوجه مشکل در وضعیت سختی آب شدم که دلیل اصلی از بین رفتن تمامی مرجان ها در آکواریوم من بود.” نقل قول مستقیم از نویسنده مقاله اصلی.

دقت کنید که حتی در صورتی که از فرایند و دستگاه ها و تجهیزات تست خود مطمئن هستید و یا با انجام زیاد تست ها به روش های خود برای بدست آوردن نتایج اطمینان دارید لازم است به صورت دوره ای نمونه آب آکواریوم خود را برای سنجش عملکرد خود و تجهیزات خود به یک مرکز با امکانات دقیق تر و مجهز تر ارسال کرده و مقادیر بدست آمده را با نتایج خود مقایسه نمایید.

دوره های اندازه گیری

میزان مجاز تغییرات سختی در آب در حدود ۱ درجه dkH در هر ۲۴ ساعت و یا حدود ۱۷ میلی گرم در لیتر است که در صورت بیشتر شدن این میزان در طول شبانه روز بیشتر مرجان ها از بین خواهند رفت. در حال حاضر در یک آکواریوم حرفه ای با مرجان های خاص بهتر است حتما سختی به صورت روزانه و کلسیم، منیزیم، شوری، نیترات و فسفات به صورت هفتگی آزمایش شود. پارامتر های دیگری مثل استرانسیم، پتاسیم و ید بهتر است به صورت ماهیانه و برخی دیگر از پارامتر ها مثل آهن و مس بهتر است در فواصل زمانی بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد (اما توجه داشته باشید که لازم است حتما به صورت دوره ای تمامی این پارامتر ها اندازه گیری شود). برخی از پارامتر ها نیز به صورت روزانه و توسط مونیتور های مربوطه مثل pH، دما و ORP مورد بررسی قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشید که میزان شوری در آکواریوم هایی با اندازه کوچک بسیار قابل اهمیت و لازم است به دلیل امکان تغییرات زیاد به صورت روزانه اندازه گیری شود. رعایت تمامی این موارد می تواند تاثیر بسیار زیادی در موفقیت شما در نگهداری از آکواریوم داشته باشد.

در جدول زیر دوره های لازم برای اندازه گیری هر یک از پارامتر های فیزیکی و شیمیایی آب در آکواریوم های مختلف آورده شده است:

مرجانی SPS حرفه ای مرجانی LPS و SPS مقاوم مرجانی Soft و LPS مقاوم آکواریوم فقط ماهی
دما (سانتی گراد) روزانه – در صورت امکان پیوستهروزانه – در صورت امکان پیوستهروزانه – در صورت امکان پیوستهروزانه – در صورت امکان پیوسته
چگالی / شوری (ppt) هفتگی – در آکواریوم های نانو روزانههفتگی – در آکواریوم های نانو روزانههفتگی – در آکواریوم های نانو روزانههفتگی – در آکواریوم های نانو روزانه
pH روزانه – در صورت امکان پیوستهروزانه – در صورت امکان پیوستهروزانه – در صورت امکان پیوستهروزانه – در صورت امکان پیوسته
ORP روزانه – در صورت امکان پیوستهروزانه – در صورت امکان پیوستهروزانه – در صورت امکان پیوستهروزانه – در صورت امکان پیوسته
سختی dKH / سختی ppm روزانهروزانهروزانهروزانه
آمونياک NH3 ppm بعد از تکمیل چرخه هر ۳ ماهبعد از تکمیل چرخه هر ۳ ماهبعد از تکمیل چرخه هر ۳ ماهبعد از تکمیل چرخه هر ۳ ماه
نیتریت NO2 ppm بعد از تکمیل چرخه هر ۳ ماهبعد از تکمیل چرخه هر ۳ ماهبعد از تکمیل چرخه هر ۳ ماهبعد از تکمیل چرخه هر ۳ ماه
نیترات NO3 ppm هفتگیهفتگیهفتگیماهیانه
فسفات PO4 ppm هفتگیهفتگیهفتگیماهیانه
کلسیم Ca ppm هفتگیهفتگیهفتگیلازم نیست
منیزیم Mg ppm هفتگیهفتگیماهیانهلازم نیست
يد I2 ppm ماهیانهماهیانهماهیانهلازم نیست
سیلیکات SiO2 ppm ماهیانهماهیانهماهیانهدر صورت بروز مشکل دیاتومه
پتاسیم K ppm ماهیانهماهیانهماهیانهلازم نیست
بور B ppm ماهیانهدر صورت نیازدر صورت نیازلازم نیست
استرانسیوم Sr ppm ماهیانهدر صورت نیازدر صورت نیازلازم نیست
آهن Fe ppm ماهیانهماهیانهدر صورت نیازلازم نیست
مس Cu ppm در صورت نیازدر صورت نیازدر صورت نیازدر صورت نیاز

نکته دیگر این که بهتر است هر پارامتر خاص در روز یا هفته در یک زمان مشخص از روز مورد آزمایش و بررسی قرار بگیرد. این کار به شما در گرفتن نتایج بهتر از وضعیت آب در آکواریوم کمک خواهد کرد. بیشتر افراد با انجام هر تست نتایج را به عنوان نتیجه مناسب پذیرفته و کار را تمام شده فرض می کنند و تنها در صورتی اقدام به تست دوباره آب می کنند که نتایج بدست آمده غیر منطقی باشد اما بهتر است در هر بار آزمایش بخصوص در رابطه با تست های دوره ای هر تست دو مرتبه انجام شود تا جلوی بروز هر گونه خطا در انجام آزمایشات گرفته شود.

ثبت داده ها

نوشتن و نگهداشتن تمامی داده های اندازه گیری شده به همراه زمان انجام هر تست لازم است که با دقت بالایی انجام شود. بهتر است تمامی داده های در یک فایل اکسل نگهداری شود تا امکان بررسی داده ها در فواصل زمانی مختلف و بررسی روند تغییرات در آکواریوم وجود داشته باشد. از طرف دیگر می توانید در نرم افزار اکسل نمودار مربوط به تغییرات هر پارامتر را نیز بر حسب زمان ترسیم کنید، که به شما امکان بررسی دقیق تر را خواهد داد. نکته دیگر ثبت تمامی رویداد ها و عملکرد ها در آکواریوم بر حسب زمان و تاریخ مربوط به آن است.

رعایت دستوالعمل تست

نکته بسیار مهم دیگر ادعای بیشتر افراد در رابطه با یادگرفتن کامل دستوالعمل هر تست است که اگر چه ممکن است فردی با انجام روزانه برخی از تست ها تمامی مراحل انجام آن را به دقت فراگرفته باشد اما به هر صورت لازم است هر چند وقت یکبار برای یادآوری نکات مهم در فرایند تست دوباره دستوالعمل های مربوطه را به دقت مطالعه نماید و یا حتی در برخی از موارد لازم است که هر چند ماه یکبار دستوالعمل های جدید از سایت شرکت مربوطه گرفته شده و بر اساس تغییرات جدید فرایند تست ها انجام شود. توجه داشته باشید که در رابطه با تست هایی که با فواصل زمانی طولانی از آنها استفاه می کنید لازم است که همیشه قبل از انجام آزمایش تمامی دستوالعمل را به دقت مطالعه نمایید.

بارها و بارها مشاهده شده است که هر کاربری می تواند با انجام یک آزمایش نتایج کاملا متفاوتی را بدست آورد و بعد از بررسی های مختلف مشخص شده که بیشتر کاربران با اعمال روش های شخصی خود حتی به سادگی نگهداشتن یک بطری قطره چکان معرف باعث بروز خطا در انجام آزمایشات خواهند شد. لازم است جهت جلوگیری از اینگونه مسائل تمامی مراحل آزمایش دقیقا مشابه دستوالعمل های ارائه شده از طرف شرکت سازنده و بدون هیچگونه تغییر انجام شود.

برخی از آکواریوم داران به شدت از انجام آزمایش های مختلف بر روی آب شکایت داشته و برای آنها این مسئله به عنوان یکی از بزرگترین سختی های نگهداری از آکواریوم مطرح می شود. اما در حقیقت در زمان نگهداری از آکواریوم های بسیار خاص با گونه های حساس لازم است به صورت دوره ای حتی آب آماده شده برای تعویض آب و یا حتی آب شهری و یا فیلتر شده با انواع فیلتر ها مثل فیلتر های RO مورد آزمایش قرار بگیرد تا از بروز مشکل در آکواریوم جلوگیری شود. اصولا مراکز مختلفی برای ارائه این خدمات وجود دارد از جمله تیم دلفیران با ارائه این گونه خدمات به صورت موردی و یا در قالب کلوپ دلفیران می تواند بار این مسئولیت را از دوش شما بردارد.

تست هایی که آکواریوم داران حرفه ای انجام می دهند

شاید تست آب ساخته شده جهت تعویض آب به نظر غیر معمول بیاید اما تجربه در استفاده از نمک های مختلف نشان داده است که برخی از نمک ها در مواردی دچار اشکال هستند و لازم است این اشکالات قبل از اضافه کردن آب جدید به آکواریوم بر طرف شود. برای نمونه نمک های Instant Ocean دارای مقدار کمی منیزیم هستند و لازم است قبل از اضافه کردن آب به آکواریوم به صورت دستی مقدار منیزیم در آنها اصلاح شود. لازم به ذکر است در تکنولوژی های جدید ساخت نمک که توسط برخی از شرکت ها مثل Reeflowers و Aquaforest از آنها استفاده می شود اصولا این مشکل بر طرف شده است.

حتی در مواردی که شما قصد انتقال گونه های بسیار حساس مرجان به آکواریوم خود را دارید لازم است آب درون کیسه انتقال مرجان را برای مشخص کردن میزان اختلاف بین آب محل نگهداری از مرجان و آب آکواریوم خود مورد بررسی قرار دهید و بر این اساس شما در صورت نیاز زمان بیشتری را برای انتقال و خو دادن مرجان به آکواریوم خود لازم است در نظر بگیرید. در مواردی که میزان اختلاف بسیار زیاد بوده و گونه ی مورد نظر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است دیده شده که برای این منظور حتی تا دو روز زمان برای انتقال در نظر گرفته شده است. که البته اصولا در رابطه با گونه های معمول آکواریومی استفاده از روش قطره ای و در نظر گرفتن زمانی در حدود ۱ تا ۲ ساعت می تواند خطر از بین رفتن نمونه مرجانی شما را تا حد زیادی کاهش دهد.

مورد بسیار خاص دیگری که لازم است به صورت هفتگی در آکواریوم مورد بررسی قرار بگیرد وجود الکتریسیته است که لازم است به کمک یک آمپرمتر در آکواریوم بررسی شود و در صورت مشاهده هر گونه مشکل تمامی بخاری ها و سیم های برقی که در داخل آب و در مجاورت آن قرار دارند بررسی گردند این کار می تواند به شما در رفع مشکل تجهیزات و در نتیجه نجات آکواریوم کمک نماید.

انجام تست های آب به صورت دوره ای و مرتب، همچنین ثبت داده های تست و رویدادها و عملیات انجام شده بر روی آکواریوم می تواند به شکل بسیار موثر و کارآمدی موفقیت شما در نگهداری از انواع آکواریوم ها بخصوص آکواریوم های آب شور مرجانی را تضمین نماید.


محصولات مرتبط

نـظـرات کـاربـران

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت