لامپ LED تپه های مرجانی و فقط ماهی ۳۰ وات

لامپ LED تپه های مرجانی و فقط ماهی ۳۰ وات

لیست قیمت

کد مدل توضیحات قیمت (تومان) تخفیف بن دریافتی اطلاع بده
5120 Fish_Only & Reef light 30W - - - - به زودی

این لامپ یک قاب LED با توان ۳۰ وات و دمای رنگ ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلوین است که برای استفاده در آکواریوم های فقط ماهی آب شور و یا تپه های مرجانی با انواع مرجان های سخت با پلیپ بزرگ و یا برخی از مرجان های نرم و پلیپ هایی که به نور کم تا متوسط نیاز دارند با اندازه ۸۰ سانتی متر طول، ۵۰ سانتی متر عرض و ارتفاع ۷۰ سانتی متر مناسب است.
اطلاعات بیشتر...

مـــــشـــخـــصـــات

اطـلاعـات تـکمـیـلـی

توضیحات

لامپ LED فقط ماهی ۲۰ وات دلفیران (Dolphiran fish_only light 20W)

این لامپ یک قاب LED با توان ۲۰ وات و دمای رنگ ۶۵۰۰ کلوین است که برای استفاده در آکواریوم های فقط ماهی آب شور و یا رفرجیوم ها و انواع آکواریوم های آب شیرین با اندازه ۵۰ سانتی متر طول، ۵۰ سانتی متر عرض و ارتفاع ۶۰ سانتی متر مناسب است. می توانید این لامپ را با پایه مخصوص نصب بر روی لبه آکواریوم سفارش دهید.

 

ويژگی ها
 • بیشترین پار: ۲۵
 • رنگ نور: نور سفید طبیعی با دمای ۶۵۰۰ کلوین
 • ابعاد
 • طول: cm ۱۸
 • عرض: cm ۱۴
 • ارتفاع: cm ۱۱
 • توان مصرفی: ۲۰ وات
 • ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت
 • زاویه پرتو: ۹۰ درجه

خرید لامپ

 

لامپ LED فقط ماهی ۳۰ وات دلفیران (Dolphiran fish_only light 30W)

این لامپ یک قاب LED با توان ۳۰ وات و دمای رنگ ۶۵۰۰ کلوین است که برای استفاده در آکواریوم های فقط ماهی آب شور و یا رفرجیوم ها و انواع آکواریوم های آب شیرین با اندازه ۸۰ سانتی متر طول، ۵۰ سانتی متر عرض و ارتفاع ۷۰ سانتی متر مناسب است. می توانید این لامپ را با پایه مخصوص نصب بر روی لبه آکواریوم سفارش دهید.

 

ويژگی ها
 • بیشترین پار: ۳۰
 • رنگ نور: نور سفید طبیعی با دمای ۶۵۰۰ کلوین
 • ابعاد
 • طول: cm -
 • عرض: cm -
 • ارتفاع: cm -
 • توان مصرفی: ۳۰ وات
 • ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت
 • زاویه پرتو: ۹۰ درجه

خرید لامپ

 

لامپ LED فقط ماهی ۵۰ وات دلفیران (Dolphiran fish_only light 50W)

این لامپ یک قاب LED با توان ۵۰ وات و دمای رنگ ۶۵۰۰ کلوین است که برای استفاده در آکواریوم های فقط ماهی آب شور و یا رفرجیوم ها و انواع آکواریوم های آب شیرین با اندازه ۸۰ سانتی متر طول، ۸۰ سانتی متر عرض و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر مناسب است.

 

ويژگی ها
 • بیشترین پار: ۳۵
 • رنگ نور: نور سفید طبیعی با دمای ۶۵۰۰ کلوین
 • ابعاد
 • طول: cm -
 • عرض: cm -
 • ارتفاع: cm -
 • توان مصرفی: ۵۰ وات
 • ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت
 • زاویه پرتو: ۹۰ درجه

خرید لامپ

 

لامپ LED فقط ماهی و تپه های مرجانی ۲۰ وات دلفیران (Dolphiran fish_only and Reef light 20W)

این لامپ یک قاب LED با توان ۲۰ وات و دمای رنگ ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلوین است که برای استفاده در آکواریوم های فقط ماهی آب شور و یا تپه های مرجانی با انواع مرجان های سخت با پلیپ بزرگ و یا برخی از مرجان های نرم و پلیپ هایی که به نور کم تا متوسط نیاز دارند با اندازه ۵۰ سانتی متر طول، ۵۰ سانتی متر عرض و ارتفاع ۶۰ سانتی متر مناسب است. می توانید این لامپ را با پایه مخصوص نصب بر روی لبه آکواریوم سفارش دهید.

 

ويژگی ها
 • بیشترین پار: ۲۰
 • رنگ نور: نور سفید یخی با دمای ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلوین
 • ابعاد
 • طول: cm ۱۸
 • عرض: cm ۱۴
 • ارتفاع: cm ۱۱
 • توان مصرفی: ۲۰ وات
 • ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت
 • زاویه پرتو: ۹۰ درجه

خرید لامپ

 

لامپ LED فقط ماهی و تپه های مرجانی ۳۰ وات دلفیران (Dolphiran fish_only and Reef light 30W)

این لامپ یک قاب LED با توان ۳۰ وات و دمای رنگ ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلوین است که برای استفاده در آکواریوم های فقط ماهی آب شور و یا تپه های مرجانی با انواع مرجان های سخت با پلیپ بزرگ و یا برخی از مرجان های نرم و پلیپ هایی که به نور کم تا متوسط نیاز دارند با اندازه ۸۰ سانتی متر طول، ۵۰ سانتی متر عرض و ارتفاع ۷۰ سانتی متر مناسب است. می توانید این لامپ را با پایه مخصوص نصب بر روی لبه آکواریوم سفارش دهید.

 

ويژگی ها
 • بیشترین پار: ۲۵
 • رنگ نور: نور سفید یخی با دمای ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلوین
 • ابعاد
 • طول: cm -
 • عرض: cm -
 • ارتفاع: cm -
 • توان مصرفی: ۳۰ وات
 • ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت
 • زاویه پرتو: ۹۰ درجه

خرید لامپ

 

لامپ LED فقط ماهی و تپه های مرجانی ۵۰ وات دلفیران (Dolphiran fish_only and Reef light 50W)

این لامپ یک قاب LED با توان ۵۰ وات و دمای رنگ ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلوین است که برای استفاده در آکواریوم های فقط ماهی آب شور و یا تپه های مرجانی با انواع مرجان های سخت با پلیپ بزرگ و یا برخی از مرجان های نرم و پلیپ هایی که به نور کم تا متوسط نیاز دارند با اندازه ۸۰ سانتی متر طول، ۸۰ سانتی متر عرض و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر مناسب است.

 

ويژگی ها
 • بیشترین پار: ۲۵
 • رنگ نور: نور سفید یخی با دمای ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلوین
 • ابعاد
 • طول: cm -
 • عرض: cm -
 • ارتفاع: cm -
 • توان مصرفی: ۳۰ وات
 • ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت
 • زاویه پرتو: ۹۰ درجه

خرید لامپ

 

لامپ LED تپه های مرجانی ۲۰ وات دلفیران (Dolphiran Reef light 20W)

این لامپ یک قاب LED با توان ۲۰ وات و دمای رنگ ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ کلوین است که برای استفاده در آکواریوم های تپه مرجانی با مرجان هایی که به میزان نور پایین تا متوسط نیازدارند مثل برخی از مرجان های سخت پلیپ بزرگ، پلیپ های مرجانی و غیره مناسب است. این نور برای استفاده در آکواریومی به طول حداکثر ۵۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و ارتفاع آب ۶۰ سانتی متر طراحی شده است. می توانید این لامپ را با پایه مخصوص نصب بر روی لبه آکواریوم سفارش دهید.

 

ويژگی ها
 • بیشترین پار: ۴۰
 • رنگ نور: سفید-آبی با دمای ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ کلوین
 • ابعاد
 • طول: cm ۱۸
 • عرض: cm ۱۴
 • ارتفاع: cm ۱۱
 • توان مصرفی: ۲۰ وات
 • ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت
 • زاویه پرتو: ۹۰ درجه

خرید لامپ

 

لامپ LED حرفه ای تپه های مرجانی ۴۶ وات دلفیران(Dolphiran Reef Pro 46w)

این لامپ ال ای دی یک پکیج کامل از تمامی طول موج های مناسب برای رشد انواع مرجان ها در آکواریوم های آب شور است و با توجه به تمامی نیاز هایی که جلبک های فتوسنتز کننده همزیست مرجان ها دارند طراحی شده است. این مجموعه لامپ ها با توجه به نیاز جلبک های زوگزانتلا به شکلی ساخته شده که میزان تولید غذا در این دسته از سلول ها را افزایش داده و رشد مرجان های بسیار خاص مثل مرجان های سخت پلیپ کوچک SPS را تسریع می کند. شرکت دلفیران با بررسی دقیق تمامی طیف های نور بکار رفته در سیستم روشنایی Radion ™ XR30w Pro ساخت شرکت Ecotech marine که یکی از پیشترفته ترین سیستم های روشنایی موجود در دنیا است و در نظر گرفتن تنوع مرجان ها و بی مهر های فتوسنتز کننده و شرایط آکواریوم های تپه مرجانی در ایران و همچنین نیاز های بازار داخلی اقدام به طراحی و ساخت این سیستم روشنایی حرفه ای کرده است. علاوه بر در نظر گرفتن نیاز های آبزیان در این سیستم تمامی طول موج های نور مرئی برای نمایش بهتر این مخلوقات شگفت انگیز نیز در نظر گرفته شده تا بیننده بتواند به شکل کامل از زیبایی آکواریوم لذت ببرد و قادر به مشاهده تمامی رنگ های موجود در این گونه های بی نظیر باشد. این سیستم روشنایی با توان حداکثر ۴۶ وات می تواند برای استفاده در آکواریومی با طول ۶۰ سانتی متر، عرض ۴۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۰۰ مورد استفاده قرار گیرد.

این نور به همراه یک سیستم کنترل کننده میزان نور و تایمر به صورت اختیاری ارائه می شود که هر سیستم کنترلر توانایی کنترل ۱۰ سیستم روشنایی حرفه ای تپه مرجانی را به صورت همزمان دارد و به شما امکان تنظیم نور در زمان بندی روشنایی را در ۳ کانال مجزای نوری می دهد.

 

ويژگی ها
 • بیشترین پار: ۱۰۵۰
 • رنگ نور
 • Cool White
 • Deep Blue
 • Blue
 • Green
 • Hyper Red
 • Yellow
 • UV
 • ابعاد
 • طول: cm -
 • عرض: cm -
 • ارتفاع: cm -
 • توان مصرفی: ۴۶ وات
 • ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت
 • زاویه پرتو: ۹۰/۱۲۰ درجه

امکانات
 • بیهینه سازی میزان پار و رنگ مناسب نور
 • طول موج کامل به همراه نور UV مناسب برای مرجان های SPS
 • مصرف پایین و طول عمر زیاد

در عکس های زیر می توانید وضعیت و رفتار مرجان ها را در زیر نور این سیستم نورپردازی که در یک آکواریوم نانو دلفیران قرار داده شده است مشاهده کنید.

نـظـرات کـاربـران

پژمان اسلامی (1394/08/27  18:34): 0+

سلام و درود خدمت آقای اصلانی عزیز

در صورتی که امکان خرید لامپ های مهتابی مناسب را داشته باشید می توانید به صورت کامل و یکپارچه از این لامپ ها استفاده کنید. در رابطه با میکس لامپ های مهتابی و LED نیز بنده هیچگونه تجربه ای ندارم و به نظر نمی رسد که مشکل خاصی به همراه داشته باشد.
از اینکه چه تعداد لامپ نیاز خواهید داشت نیز لازم است با توجه به اطلاعات لامپ انتخابی این مقدار را محاسبه نمایید. بعد از انتخاب مدل و برند به بنده اطلاع دهید تا تعداد مناسب را برای شما مشخص نمایم.

شاد و پیروز باشید

مجید اصلانی (1394/08/27  17:43): 0+

سلام
اقای مهندس بنده توان خرید لامپهای گران قیمت روندارم اگه سه عدد از این نورهارو خریداری کنم به نظر شما درکنارش میتوانم مکمل نوری دیگری مثلا مهتابی t5یاt8یااگه مهتابی هم نشد متال بزارم اگه امکانش هست تعداد مهتابی های مورد استفاده روبهم بدید.در حدی که بتوان شقایقها رانگه داشت.

پژمان اسلامی (1394/08/27  10:35): 0+

با سلام و احترام

برای آکواریوم مورد نظر حداقل ۲ و حداکثر ۳ لامپ کافی است. این لامپ برای نگهداری از مرجان ها و بی مهرگانی که زیاد به فتوسنتز متکی نیستند مناسب است اما در صورتی که قصد نگهداری از مرجان های پلیپ بزرگ حساس تر و یا شقایق های بابل را دارید به شما توصیه می شود که از لامپ LED Pro دلفیران استفاده کنید.

شاد و پیروز باشید

مجید اصلانی (1394/08/26  20:08): 0+

سلام
برای ابعاد160طول عرض 50 وارتفاع 60 چندعددنیاز است برای مرجانهای lps
واز بی مهرهای دریایی فقط قصد نگهداری یک گونه شقایق ان هم فقط نوک حبابی رادارم ایا جوابگوهست

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت