کیت تست ید

کیت تست ید

لیست قیمت

کد توضیحات قیمت (تومان) تخفیف بن دریافتی اطلاع بده
4992 - ۱۱۶,۰۰۰ - ۱ خرید

اندازه گیری مقدار دقیق و صحیح ید می تواند در موفقیت شما از نگهداری از آکواریوم های تپه مرجانی نقش مهمی داشته باشد. این کیت تست تنها امکان اندازه گیری مجموع تمامی ترکیبات و حالت های ید در آب شور را دارد که با ید کل تعریف می شود. ید در آب دریا به شکل های مختلفی مثل یدید، یودیت، ید مولکولی و هایپر یودیت وجود دارد. اصولا کیت های تست قادر به تشخیص میزان صحیح ید کل در آب نیستند و فقط بعضس از شکل های ید را اندازه گیری می کنند ولی با توجه به تجربیات به دست آمده از آکواریوم داران حرفه ای در استفاده از این محصول مشخص شده است که با اندازه گیری صحیح ید و بالانس نگه داشتن آن در آکواریوم های تپه مرجانی به نتایج مناسبی دست یافته اند. این محصول برای انجام ۴۰ تست مناسب است. دامنه مناسب برای ید در آکواریوم های تپه مرجانی برابر 0.01 تا 0.15 میلی گرم در لیتر است.

مـــــشـــخـــصـــات

اطـلاعـات تـکمـیـلـی

راهنمای استفاده

اندازه گیری ید

 • ظرف نمونه را قبل از شروع چندین بار با مقدار کمی از آب آکواریوم شستشو دهید و به کمک سرنگ ۲ میلی لیتر از آب آکواریوم را به ظرف نمونه اضافه کنید.
 • ۶ قطره از معرف ۲-۳ ید را به نمونه اضافه کرده و برای ۲ تا ۳ ثانیه ظرف نمونه را بعد از هر قطره تکان دهید.
 • دقیقا بعد از ۴ دقیقه ظرف نمونه را در بالای جدول رنگی و در بخش سفید رنگ قرار داده و از بالا با رنگ های درون جدول مقایسه کنید. عدد متناظر با رنگ مشابه از درون جدول مقدار ید را در آکواریوم شما نمایش می دهد.
 • توجه داشته باشید اگر بیش از ۴ دقیقه صبر کنید رنگ بسیار تیره تر شده و آزمایش دقت لازم را نخواهد داشت. بهتر است برای مقایسه رنگ ها در نور طبیعی روز آزمایش انجام شود.
 • در صورتی که رنگ هایی مثل آبی، بنفش و یا حتی سیاه در نمونه پیدار شد نشان دهنده وجود ید بیش از ۰.۲ میلی گرم در لیتر است.

اندازه گیری یدید و یدین

 • ظرف نمونه را قبل از شروع چندین بار با مقدار کمی از آب آکواریوم شستشو دهید و به کمک سرنگ ۲ میلی لیتر از آب آکواریوم را به ظرف نمونه اضافه کنید.
 • یک قطره از معرف شماره ۲-۲ ید را به ظرف نمونه اضافه کرده و برای ۱۰ ثانیه به آرامی تکان دهید.
 • ۶ قطره از معرف ۲-۳ ید را به ظرف نمونه اضافه گرده و برای ۱۰ ثانیه به آرامی تکان دهید. ۳ دقیقه صبر کنید.
 • از پهلو به ظرف نمونه نگاه کنید. اگر رنگ محلول زرد تیره، سبز و یا آبی بود نشان دهنده این موضوع می باشد که میزان یدید در آب نمونه شما بیش از ۰.۲ میلی گرم در لیتر است و باید مراحل بعد را برای اندازه گیری دنبال کنید.
 • مرحله بعدی به شما در اندازه گیری میزان یدید کمتر از ۰.۲ میلی گرم در لیتر کمک خواهد کرد.
 • ۴ قطره از معرف شماره ۲-۲ ید را به ظرف نمونه اضافه کرده و برای ۱۰ ثانیه ظرف را به آرامی تکان دهید. حالا رنگ نمونه را از پهلو با جدول رنگ مقایسه کرده و مقدار متناظر با رنگ مشابه میزان یدید را برای شما مشخص خواهد کرد.

توجه

 • بهتر است بعد از هر تست ظرف نمونه را حداقل ۱۰ مرتبه با آب شهری و یا RO شستشو دهید.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • برای مصرف خوراکی مناسب نمی باشد.

نـظـرات کـاربـران

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت