پشم فیلتر فیزیکی

Filter Wool (Dr. Water)
پشم فیلتر فیزیکی

لیست قیمت

کد مدل توضیحات قیمت (تومان) تخفیف بن دریافتی اطلاع بده
4959 L - ۳۵,۰۰۰ - - خرید

حذف مواد جامد فیزیکی

مـــــشـــخـــصـــات

نـظـرات کـاربـران

شما نیز می توانید نظر خود را در اینجا ثبت کنید.

متن نظر شما:
ثــــبــــت