تماس با ما

دلفیران

نمایشگاه و فروشگاه تهران کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص (شهید لشگری)، نرسیده به چهارراه ایران خودرو، کوچه امید، نبش یکم شرقی
کد پستی: ۱۳۸۸۶۲۳۸۸۶
تلفن: ۴۴۹۰۷۰۹۸ ۰۲۱ - ساعت ۱۰ الی ۲۰
فکس: ۴۴۹۰۷۰۹۸ ۰۲۱
پشتیبانی سایت: ۷۹۰۹۷۰۷ ۰۹۱۳
info@dolphiran.com