تماس با ما

دلفیران

نمایشگاه و فروشگاه تهران کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص (شهید لشگری)، نرسیده به چهارراه ایران خودرو، کوچه امید، نبش یکم شرقی
کد پستی: ۱۳۹۹۹۳۳۱۹۹
تلفن: ۴۴۹۰۷۰۹۸ ۰۲۱ - ساعت ۱۰ الی ۲۰
فکس: ۴۴۹۰۷۰۹۸ ۰۲۱
info@dolphiran.com