اخبار

تحقیقات جدید نشان داده است که تنها افزایش دما عامل سفید شدگی مرجان ها بخصوص در تپه های مرجانی نیست و اصولا کاهش pH که به دلایل مختلف در حال رخ دادن در آب های دریا ها است بیشتر می تواند باعث سفید شدگی در مرجان ها شود.

بیشتر از ۶۰۰۰ گونه از ماهی های دریایی در اطراف مرجان های موجود در تپه های مرجانی زندگی می کنند. اما تنها ۱۲۸ گونه شناخته شده از این ماهی ها مستقیما از مرجان ها تغذیه می کنند. محققان نشان داده اند که گونه خاصی از این ماهی دارای لب های تکامل یافته ای است که می تواند با قرار دادن لب بر روی ساختار اسکلتی مرجان ها با مکش تمام بافت نرم پلیپ ها را خارج کرده و از آنها تغذیه کند.

تحقیقات جدید نشان داده است که صدای حاصل از موتور قایق هایی که در نزدیکی تپه های مرجانی حرکت می کنند باعث بروز اختلالات اخلاقی در ماهیان مرجانی می شود. در برخی موارد دیده شده است که ماهی ها رفتار تهاجمی با تخم ها و لارو های خود دارند.حال این سوال برای بیشتر آکواریوم داران حرفه ای تپه های مرجان پیش آمده است که آیا صدای پمپ های آب می تواند بر روی سلامت آبزیان آنها تاثیر داشته باشد.